kspk

تاریخ درج پست : اسفند ۰۹، ۱۳۹۹
تاریخ آخرین بروزرسانی پست : تیر ۰۷، ۱۴۰۱
تعداد بازدید از این پست ۲۰۱

عملیات تصفیه شیمیایی آنلاین ترانسفورماتور 15MVA پست 63Kv امیریه دامغان

اجرای موفقیت آمیز پروژه توسط متخصصین و با استفاده از دستگاه تصفیه شیمیایی روغن ترانس شرکت KSP


منتشر شده توسط مدیر ali ayoobi

محل اجرای پروژه: پست

تصفیه شیمیایی روغن ترانس

63Kv امیریه دامغان

کارفرما: شرکت برق منطقه ای سمنان

تاریخ اجرا: اسفند ماه 99