kspk

تاریخ درج پست : اردیبهشت ۲۷، ۱۳۹۸
تاریخ آخرین بروزرسانی پست : تیر ۰۷، ۱۴۰۱
تعداد بازدید از این پست ۴۲۸

Energy Globe National Award 2018

دریافت جایزه ملی بنیاد جهانی انرژی در سال 2018 توسط متخصصان این شرکت، برای ارایه طرح نوین استحصال آب مقطر از گازهای خروجی اگزوز نیروگاههای سیکل ترکیبی با تکنولوژی جاذب های هوشمند.


منتشر شده توسط مدیر ali ayoobi

حضور متخصصان شرکت کاوشگران صنعتی پارت کیهان در مراسم جهانی انرژی که در سال 2018 به میزبانی کشور ایران در بهمن ماه سال 97 در شهر یزد برگزار گردید. در جریان برگزاری این مراسم که با حضور بیش از 185 کشور عضو بنیاد جهانی انرژی برگزار گردیده بود متخصصان این شرکت توانستند با ارایه طرح نوین استحصال آب مقطر از گازهای خروجی اگزوز نیروگاههای سیکل ترکیبی با تکنولوژی جاذب های هوشمند به عنوان پروژه سبز، موفق به کسب جایزه ملی سال 2018 از ریاست بنیاد جهانی انرژی خانم مانکا گاندی و فاندر این بنیاد جناب آقای ولفگانگ نیومن، شوند.